Sportief

Trainingen

Dit jaar is iedereen vanaf 5 jaar welkom bij Hockey Club Genk…

Trainingsdagen

Dinsdag-Donderdag 

 1. Geen training tijdens schoolvakantie

Ploegen

 • U6: °2014
 • U7: °2013
 • U9G (girls): °2012-°2011
 • U9B (boys): °2012-°2011
 • U10mix: °2010
 • U11B: °2008-2009
 • U12G: °2007-2009
 • U14B: °2007
 • U16G: °2005-2006
 • U19G: °2002-2004

Lidgeld 2019 – 2020

Speler U6-U8: € 145

Speler U9-U19: €195

Trimhockey: €100

Steunend lid: €20

Competitiebijdrage: €70

( € 50 indien je pas in januari 2020 start met de de competitie)

 (enkel voor spelers die competitie meespelen)

betalen kan heel makkelijk via Payconiq: selecteer ‘betaal via locatie’ en zoek hier op ‘Hockeyclub Genk‘ of door het over te schrijven op rekeningnummer: BE83 7360 3586 5715 met vermelding van naam+voormaam van de speler + lidgeld/competitie en het jaar.


Trimhockey

Wanneer

Elke vrijdag om 19:30u tot 21:00u

LET OP 

De trim gaat nog een enkele keer door op DONDERDAG 03/04/2020

meer info


Ons bestuur

wie is wie?


Managers

Hieronder vindt je een overzicht van het takenpakket van de ploegmanager. De ploegmanager zorgt voor de goede werking binnen 1 bepaalde ploeg. Een ploeg kan meerdere managers hebben maar slechts 1 manager per ploeg is eindverantwoordelijk voor de kerntaken (of een deel van de kerntaken). De taken worden verdeeld in overleg met de trainer en andere ploegmanagers (eventueel ook met de sportief verantwoordelijke als er onduidelijkheid moest zijn).

Wat zijn de kerntaken?

– Communicatie wedstrijden aan ouders en spelers

– Invullen wedstrijdblad

– Is de ploeg volledig voor aanvatten wedstrijd?

– Geraken we allen tijdig op de wedstrijd of bij de tegenstander?

– Behandelen wedstrijdwijzigingen

meer info


Vertrouwenspersoon

Als groeiende sportclub is het psychosociaal welzijn van alle leden een belangrijk gegeven.
Optimale communicatie tussen bestuursleden, trainers, ouders en leden blijft de voornaamste manier om problemen, misverstanden of discussies te vermijden of op te lossen. Een goed gesprek is vaak voldoende om een situatie terug op het juiste spoor te brengen.

Ernstig grensoverschrijdend gedrag binnen de club (vb. ongewenste intimiteiten, pesten, agressie, …) kan ons huidig- en toekomstig welzijn beïnvloeden en de clubsfeer ernstig uit evenwicht brengen. Om hier gepast mee om te gaan heb je de mogelijkheid dit met de vertrouwenspersoon op te nemen.

De vertrouwenspersoon:

 1. Maakt indien nodig een afspraak om (vertrouwelijk) naar je verhaal te luisteren.
 2. Is objectief en onafhankelijk van de club.
 3. Zoekt samen met jou naar een oplossing.
 4. Bemiddelt in overleg/samen met jou.
 5. Informeert over een mogelijke doorverwijzing.
 6. Is geen verantwoording schuldig maar heeft wel een informatieplicht tegenover het clubbestuur.

Bestanden


Visie van de hockeyclub


Hockeyclub Genk heeft de ambitie de hockeysport op de kaart zetten in regio Genk en om een vaste waarde worden in het aanbod van outdoor ploegsport.
Hockey verruimt het aanbod in Genk met een sport die de volgende sterke troeven bezit:
– Hockey is een teamsport
– Het wordt gespeeld in de buitenlucht
– Het is een spectaculaire technische sport, met een hoog tempo
– Een sport waarin fair play en respect hoog in het vaandel gedragen wordt
– Het wordt gespeeld door meisjes, jongens, dames en heren, m.a.w. zowel jong als oud


Hockey bij Hockeyclub Genk is een project waar plezier en prestaties hand in hand gaan. Elke persoon kan lid worden van de club, hockeyervaring of geen hockeyervaring, mits je over de juiste instelling beschikt!
Wij willen een familiehockey-vereniging zijn voor-en-door-leden, voor alle soorten hockeyspelers. Een fantastische en gezellige leeromgeving voor jong en oud, om in teamverband en in onderlinge afhankelijkheid te sporten.


Maatschappelijke zetel:

Hockey Club Genk vzw,Mosselerlaan 111,3600 Genk

Training- en wedstrijdveld:

Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk